Obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (40/1960 SDb.) pro případ spotřebitele nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.).
Podáním objednávky souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami. Rovněž také stvrzujete seznámení s těmito podmínkami. Všechny Vámi podané objednávky jsou závazné.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodů reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.
Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů do naší databáze a možnosti jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána písemnou formou a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Jsme plátci DPH.

Způsob dopravy zboží pro ČR:

 

Způsob platby za zboží pro ČR:

 

Ceny balného a dopravy pro ČR:

Dobírka:

 

Platba bankovním převodem:

 

Objednávka nad 2.750 Kč:

 

Způsob dopravy zboží pro SR:

 

Způsob platby za zboží pro SR:

 

Ceny balného a dopravy pro SR:

Dobírka:

 

Platba bankovním převodem:

 

Objednávka nad 2.750 Kč:

 

Při objednávce do zemí Evropské Unie, prosíme uveďte, pokud jste plátci DPH.

 

Způsob platby za zboží pro ostaní země:

 

Ceny balného a dopravy pro ostaní země:

Státy v EU:

 

Ostatní:

 

Objednávka:

Objednávka provedená přes e-shop www.cocokeratin.cz je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká při převzetí zboží zákazníkem. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky je konečná a nebude navyšována o jakékoliv další poplatky.

Bankovní ústav: FIO BANKA
Bankovní spojení pro ČR: 2900146709/2010
Bankovní spojení pro SR: 2100706595/2010
Bankovní spojení pro platbu v Eurech: 2100706595/2010 - BIC code / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 

Dodací podmínky:

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu . Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.
Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci „pokladna a košík“.

Odpovědnost za vady zboží a záruka:

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.
Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku (tentýž den, např. mailem, telefonem). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
Na produkty je poskytována záruka 24 měsíců od data výroby produktu a minimálně 18 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli.
V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

Postup reklamace:

Internetový obchod www.cocokeratin.cz poskytuje na všechny výrobky záruku 24 měsíců od data výroby produktu a minimálně 18 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli.
Pokud nejste se zbožím spokojeni, napište nám prosím e-mail, kde uvedete: